437123 ปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์ 3
(437123)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: ประสงค์ ธูสรานนท์
อาจารย์: CHISSANUTHAT Bunluechokchai


ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการใช้รังสีทางการแพทย์ การสร้างภาพด้วยรังสีเอ็กซ์ การสร้างภาพด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง