431536 อัลตราซาวด์การแพทย์
(431536_58)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน


ฟิสิกส์พื้นฐานอัลตราซาวด์ สมบัติต่างๆ ของคลื่นอัลตราซาวด์ สมบัติทรานส-ดิวเซอร์ เครื่องอัลตราซาวด์ การใช้งานในโหมดต่างๆ ความปลอดภัยและผลกระทบต่อเนื้อเยื่อ การสร้างภาพและการรักษาด้วยอัลตราซาวด์