437122 ปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์ 2
(437122)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

อาจารย์: CHISSANUTHAT Bunluechokchai
อาจารย์: ประสงค์ ธูสรานนท์


ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับหลักการทำงาน การใข้งาน และการประยุกต์ของอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ เช่น เครื่องไตเทียม เครื่องช่วยหายใจ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด เป็นต้น